En innovativ installation som utforskar historien och kraften hos sötpotatis

En ny installation har väckt internationell uppmärksamhet i Trafalgar Square, och den väcker djupa frågeställningar om historiska kopplingar och vår plats i världen. Installationen föreställer en ö av sötpotatis med sina slingrande rankor och frodiga löv, placerad på plinten där Nelsons kolonn står. Det är en symbol för möjligheten till förvandling i våra städer och en påminnelse om den brådskande dialogen mellan nationer.

Sötpotatis, som ofta förväxlas med yams, har fantastiska historiska rötter. Medan de tekniskt sett tillhör olika växtfamiljer symboliserar de båda grönsakerna en kollektiv erfarenhet av mat, svält och ekonomisk maktstruktur genom historien. Ursprungligen kommer alla potatissorter från Anderna, särskilt från Peru där de fortfarande odlas.

Konstnären bakom denna tankeväckande installation är Ryan, en skulptör och konstnär som utforskar vardagliga föremåls betydelse och historiska lager. Genom att använda en egen visuell språk skapar hon verk som berör och väcker tankar. Hennes arbete har belönats med det prestigefyllda Turnerpriset år 2022.

Född på Montserrat, en av de mindre Antillerna, år 1956, har Ryan sitt hem både i London och New York. Hennes eklektiska bakgrund och erfarenheter av olika kulturer och platser lyser igenom i hennes konstnärliga uttryck. Genom att föra samman sötpotatisens historia och Trafalgar Square, skapar hon en plats för eftertanke och en påminnelse om vikten av dialog och samarbete mellan nationer.

Denna innovativa installation har blivit en samtalspunkt i globala sammanhang. Genom att placera en ö av sötpotatis i en så central plats som Trafalgar Square och Nelsons kolonn, utfordrar konstverket besökarnas perspektiv och uppmanar till en djupgående reflektion över historien och vårt sammanflätade öde som mänsklighet.

En ny installation i Trafalgar Square har väckt stor internationell uppmärksamhet. Installationen föreställer en ö av sötpotatis och symboliserar möjligheten till förvandling och dialog mellan nationer.

Sötpotatis och yams är två grönsaker med fantastiska historiska rötter. Trots att de tillhör olika växtfamiljer är de symboler för gemensamma erfarenheter av mat, svält och ekonomisk maktstruktur genom historien. Ursprungligen kommer alla potatissorter från Anderna, särskilt Peru.

Konstnären bakom installationen är Ryan, en skulptör och konstnär som utforskar vardagliga föremåls betydelse och historiska lager. Hennes verk berör och väcker tankar. Hon har belönats med Turnerpriset år 2022.

Ryan är född på Montserrat och har hem i både London och New York. Hennes konstnärliga uttryck bär på influenser från hennes eklektiska bakgrund och erfarenheter av olika kulturer och platser. Genom att sammanföra sötpotatisens historia och Trafalgar Square skapar hon en plats för reflektion och påminner om vikten av dialog och samarbete mellan nationer.

Denna innovativa installation har blivit en samtalspunkt i globala sammanhang. Genom att placera en ö av sötpotatis på en så central plats som Trafalgar Square och Nelsons kolonn, utmanar konstverket besökarnas perspektiv och uppmanar till djup eftertanke över historien och vårt ömsesidigt sammanflätade öde som mänsklighet.

FAQ

Vad föreställer installationen på Trafalgar Square?
Installationen föreställer en ö av sötpotatis med sina rankor och löv, placerad på plinten där Nelsons kolonn står.

Vilken betydelse har sötpotatis och yams?
Sötpotatis och yams symboliserar en gemensam erfarenhet av mat, svält och ekonomisk maktstruktur genom historien, även om de tillhör olika växtfamiljer.

Vem är konstnären bakom installationen?
Konstnären bakom installationen är Ryan, en skulptör och konstnär som utforskar vardagliga föremåls betydelse och historiska lager. Hon har belönats med Turnerpriset år 2022.

Vad är syftet med installationen?
Syftet med installationen är att skapa en plats för reflektion och att påminna om vikten av dialog och samarbete mellan nationer.

Varför har installationen väckt internationell uppmärksamhet?
Installationen har väckt internationell uppmärksamhet på grund av dess tankeväckande och innovativa natur, samt dess placering på en så central plats som Trafalgar Square.

Suggested related link: Tate