Nya initiativ för att minska sockerkonsumtionen i skolorna i Lincolnshire

Lincolnshire fylkeskommuns Food Education Team har infört ett nytt program för att minska sockerkonsumtionen i skolorna. Trots att det finns obligatoriska matstandarder för skolor finns det för närvarande inga restriktioner för socker, vilket i överflöd kan leda till tandproblem och viktuppgång.

För att tackla detta har Food Education Team skapat “Besegra det söta”, ett program där skolor uppmanas att göra en pledge (ett löfte) om att minska sockret. Teamet kommer att besöka deltagande skolor, dela med sig av information om barns hälsa och belöna dem med certifikat när de uppfyller sina löften.

Förklarar Patricia Bradwell, medlem av kommunstyrelsen för barnomsorg: “Vi vet att många barn äter mycket mer socker än vad som är bra för dem under en vanlig dag. Därför har vi skapat ‘Besegra det söta’ för att hjälpa till att säkerställa att skolmaten är hälsosammare. Genom att äta mindre socker kan barnen bibehålla en hälsosam vikt och förbättra sin tandhälsa. Detta kommer att förbättra barnens fysiska och mentala välbefinnande och hjälpa dem att få ut det mesta av sin tid i skolan.”

Tio skolor i Lincolnshire har valts ut för att delta i den första vågen av projektet. Dessa skolor inkluderar Spalding St Paul’s Primary School, Westgate Academy i Lincoln, Market Rasen CE Primary School och dess sammanslagna skola Nettleton Community Primary School, Staniland Academy i Boston, St Peter at Gowts CE Primary School i Lincoln, Holbeach Primary Academy och Holbeach Bank Primary Academy, Horncastle Primary School, Coningsby St Michael’s CE Primary School, Mount Street Academy i Lincoln och The Gainsborough Parish Church Primary School.

Dessa skolor kommer att få ett besök av Food Education Team och kommer att förbinda sig till sju löften om att minska sockret. De kommer att få stöd för att genomföra och upprätthålla dessa löften under de kommande 12 månaderna och kommer att hänvisas till ytterligare råd och tjänster.

Om projektet blir framgångsrikt kommer teamet att överväga att utöka projektet till fler skolor och utbildningsmiljöer i framtiden. Detta initiativ är ett viktigt steg för att främja hälsosam kost och välbefinnande bland barn och ungdomar i Lincolnshire.

Ofta ställda frågor (FAQ) om Lincolshire fylkeskommuns program “Besegra det söta”:

1. Vad är syftet med “Besegra det söta” -programmet?
Syftet är att minska sockerkonsumtionen i skolorna och därigenom förbättra barnens hälsa genom att minska risken för tandproblem och viktuppgång.

2. Finns det för närvarande några restriktioner för socker i skolorna?
Nej, för närvarande finns det inga restriktioner för socker i skolorna, trots att det finns obligatoriska matstandarder.

3. Vad innebär det att göra en pledge?
Att göra en pledge innebär att skolorna lovar att minska sockret i sin mat eller dryck.

4. Vad händer när en skola gör en pledge?
Food Education Team kommer att besöka deltagande skolor och ge information om barns hälsa. Skolorna kommer att belönas med certifikat när de uppfyller sina löften.

5. Varför är det viktigt att minska sockret i skolmaten?
För mycket socker kan leda till hälsoproblem som viktuppgång och tandproblem. Genom att minska sockret kan barnens vikt och tandhälsa förbättras, vilket kan påverka deras fysiska och mentala välbefinnande.

6. Vilka skolor i Lincolnshire kommer att delta i programmet?
Tio skolor har valts ut för att delta i den första vågen av projektet. Dessa inkluderar Spalding St Paul’s Primary School, Westgate Academy i Lincoln, Market Rasen CE Primary School och dess sammanslagna skola Nettleton Community Primary School, Staniland Academy i Boston, St Peter at Gowts CE Primary School i Lincoln, Holbeach Primary Academy och Holbeach Bank Primary Academy, Horncastle Primary School, Coningsby St Michael’s CE Primary School, Mount Street Academy i Lincoln och The Gainsborough Parish Church Primary School.

7. Vad kommer dessa skolor att göra för att minska sockerkonsumtionen?
Skolorna kommer att förbinda sig till sju löften om att minska sockret. De kommer att få stöd för att genomföra och upprätthålla dessa löften under de kommande 12 månaderna och kommer att hänvisas till ytterligare råd och tjänster.

8. Kommer programmet att utvidgas till fler skolor i framtiden?
Om projektet blir framgångsrikt kommer teamet att överväga att utöka projektet till fler skolor och utbildningsmiljöer i framtiden.

För mer information om Lincolnshires fylkeskommuns Food Education Team och deras program “Besegra det söta” se https://www.lincolnshire.gov.uk.