Discover the Sweet Delights of Dauphin County on the Chocolate and Dessert Trail

Dauphin County in Pennsylvania is a hidden gem for all chocolate and dessert lovers. Embark on a delightful journey with the Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail, curated by Visit Hershey & Harrisburg. This trail showcases over 25 candy shops, chocolatiers, bakeries, and more, offering a variety of delectable treats beyond just chocolate.

To enhance your experience, you can download a free mobile passport and check-in at each location using a pin code while indulging in a sweet treat. As you progress, you’ll unlock rewards such as a Hershey drawstring bag as a token of your delightful adventure.

This trail isn’t just about satisfying your sweet tooth; it aims to provide a unique and memorable experience. Earl Grove, owner of Grove’s Brittle Works in Hershey, believes in going beyond ordinary expectations. “We go the 13th mile, not just the first mile, to make it an experience,” he shares. It’s this dedication to creating something special that sets businesses on the sweet treat trail apart from the rest.

Each sweet treat you encounter along the trail has a personal touch. Whether it’s a family recipe passed down through generations or a unique twist on a classic, these treats carry a piece of history. One such example is the brittle recipe at Grove’s Brittle Works, originating from the 1700s and still cherished by the Grove family today. With 36 different flavors, their commitment to quality and love is evident. As Earl Grove puts it, “What we do is quality, mixed with a whole lot of family love.”

Beyond the delectable sweets, this trail is also an opportunity to support local businesses. By exploring and indulging in their offerings, you are contributing to the growth and sustainability of the community.

If you’re ready for a delectable adventure surrounded by history and love, the Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail awaits you in Dauphin County. Experience the magic, create memories, and savor each delightful bite along the way.

Dauphin County i Pennsylvania är en dold pärla för alla choklad- och dessertälskare. Ge dig ut på en härlig resa med Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail, utvald av Visit Hershey & Harrisburg. Den här turen visar över 25 godisbutiker, chokladtillverkare, bagerier och mer, och erbjuder en mängd läckerheter utöver bara choklad.

För att förbättra din upplevelse kan du ladda ner ett gratis mobilpass och checka in vid varje plats med en pinkod medan du njuter av en söt godbit. Ju mer du fortsätter, desto fler belöningar låser du upp, till exempel en Hershey dragsnässebag som en symbol för ditt härliga äventyr.

Den här turen handlar inte bara om att tillfredsställa ditt sötsug, den syftar till att erbjuda en unik och minnesvärd upplevelse. Earl Grove, ägare till Grove’s Brittle Works i Hershey, tror på att gå bortom vanliga förväntningar. “Vi går den 13:e milen, inte bara den första milen, för att göra det till en upplevelse”, delar han med sig. Det är detta engagemang för att skapa något speciellt som sätter verksamheterna på sweet treat trail isär från resten.

Varje sötsak du stöter på längs turen har en personlig touch. Oavsett om det är ett familjerecept som gått i arv i generationer eller en unik twist på en klassiker, bär dessa godbitar med sig en bit av historien. Ett exempel på detta är brittlereceptet på Grove’s Brittle Works, som härstammar från 1700-talet och fortfarande värderas av familjen Grove idag. Med 36 olika smaker är deras engagemang för kvalitet och kärlek uppenbart. Som Earl Grove uttrycker det: “Det vi gör är kvalitet, blandat med mycket familjekärlek.”

Utöver de ljuvliga sötsakerna är den här turen också ett tillfälle att stötta lokala företag. Genom att utforska och njuta av deras erbjudanden bidrar du till tillväxten och hållbarheten i samhället.

Om du är redo för ett läckert äventyr omgivet av historia och kärlek väntar Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail på dig i Dauphin County. Upplev magin, skapa minnen och njut av varje läcker tugga längs vägen.

Definitions:
– Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail: En tur genom Dauphin County i Pennsylvania som visar över 25 godisbutiker, chokladtillverkare och bagerier som erbjuder olika slags läckerheter.
– Grove’s Brittle Works: En godisbutik i Hershey som specialiserar sig på brittles, en hård och spröd typ av godis.
– Earl Grove: Ägaren av Grove’s Brittle Works i Hershey.
– Delectable: Läcker, utsökt.
– Sustainability: Hållbarhet, i detta sammanhang syftar det på stödet till lokal ekonomi och affärsverksamhet.

För vidare läsning om Hershey & Harrisburg Chocolate & More Sweet Treat Trail, besök deras webbplats.