Wonderland Sips-Sweets-Scoops: A New Candy Wonderland in Amherst

Wonderland Sips-Sweets-Scoops, the candy shop formerly known as Sugar Buzz, has recently opened its doors under new ownership. But this is not just your usual candy store. Owner Jessica Wildhaber has transformed it into a magical wonderland where you can indulge in sips, sweets, and scoops.

While the candy selection remains a key feature of Wonderland, Jessica has introduced exciting new additions to enhance the customer experience. For instance, the shop now offers house-made freeze-dried candy and coffee, adding a unique twist to the traditional candy store concept. Toft’s ice cream, a local brand, is also available, providing delightful ice cream treats to satisfy your sweet tooth.

Not only does Wonderland offer delicious treats, but it also provides a range of knickknacks and toys for children. Jessica handpicked high-end toys, including Jellycat London plush keychains, to ensure a memorable visit for kids of all ages.

The interior of Wonderland is a vision come to life for Jessica. The pink paint, which matches her personal taste and the whimsical Wonderland theme, has been preserved. Additionally, a seasonal photo backdrop has been installed, allowing visitors to capture the magic of the changing seasons.

Becoming a business owner was a dream come true for Jessica, even though she had not initially planned it alongside her full-time job in administration. With the support of the Main Street Amherst community, she took the leap of faith. The encouragement and assistance she received during the grand opening ceremony reinforced her belief in the community spirit.

Despite some apprehension, Jessica’s husband, Robbie, and the local community have given her the confidence to overcome any challenges on this new journey. Opening Wonderland Sips-Sweets-Scoops has been a realization of her dreams and a reminder that anything is possible.

Step into Wonderland Sips-Sweets-Scoops, located at 201 Park Ave in Amherst, and let your imagination run wild as you explore the delightful array of candies, sweets, and frozen treats that this enchanting store has to offer.

Wonderland Sips-Sweets-Scoops, tidigare känd som Sugar Buzz, har nyligen öppnat sina dörrar under nytt ägarskap. Men det här är inte bara din vanliga godisbutik. Ägaren Jessica Wildhaber har förvandlat den till en magisk värld där du kan njuta av drycker, sötsaker och glass.

Medan godissortimentet fortfarande är en viktig funktion på Wonderland har Jessica introducerat spännande nya tillskott för att förbättra kundupplevelsen. Till exempel erbjuder butiken nu egenproducerat frysdrycksgodis och kaffe, vilket ger en unik twist till den traditionella godisbutikskonceptet. Toft’s glass, ett lokalt varumärke, finns också tillgängligt och erbjuder läckra glassprodukter som tillfredsställer allas sötsug.

Inte bara erbjuder Wonderland läckra godsaker, utan också ett utbud av småprylar och leksaker för barn. Jessica har handplockat högkvalitativa leksaker, inklusive Jellycat London-mini-nyckelringar, för att säkerställa ett minnesvärt besök för barn i alla åldrar.

Interiören på Wonderland är en dröm som har blivit verklighet för Jessica. Den rosa färgen, som matchar hennes personliga smak och den förtrollande “Wonderland”-temat, har bevarats. Dessutom har en säsongsmässig fotobakgrund installerats, vilket gör att besökarna kan fånga magin med de skiftande årstiderna.

Att bli företagare var en dröm som gick i uppfyllelse för Jessica, även om hon inte hade planerat det vid sidan av sitt heltidsarbete inom administrationen. Med stöd från Main Street Amherst-communityt tog hon steget. Det stöd och den hjälp hon fick under invigningsceremonin förstärkte hennes tro på samhörigheten i communityn.

Trots viss tvekan har Jessicas man, Robbie, och den lokala communityn gett henne självförtroendet att övervinna eventuella utmaningar på denna nya resa. Att öppna Wonderland Sips-Sweets-Scoops har varit en förverkligande av hennes drömmar och en påminnelse om att allt är möjligt.

Stig in i Wonderland Sips-Sweets-Scoops, som ligger på 201 Park Ave i Amherst, och låt din fantasi flöda när du utforskar det härliga utbudet av godis, sötsaker och frysta läckerheter som denna förtrollande butik har att erbjuda.

Key terms/jargon:
– Freeze-dried candy: frysdrycksgodis
– Whimsical Wonderland theme: förtrollande “Wonderland”-tema
– Plush keychains: plyschnyckelringar

Related links:
Wonderland Sips-Sweets-Scoops’ officiella webbplats