Undvik att ge barn för mycket socker

Enligt en neurologiexpert kan att konsumera för mycket sötsaker påverka barns förmåga att lära och deras intelligens. Dr Michelle Sy, en specialist inom barnneurologi, uppmanar föräldrar att undvika att ge sina småbarn för mycket socker för att förebygga inlärningshinder.

Sy tydliggjorde att en överdriven och långvarig konsumtion av socker påverkar barns inlärningsförmåga och minne. Hon noterade att barn med en högkvalitativ kost har bättre hjärnutveckling ju äldre de blir, jämfört med de som konsumerar mycket socker och har ohälsosam kost.

Eftersom 90 procent av hjärnutvecklingen sker det första levnadsåret betonade Sy vikten av amning och näringsrik mat för att nå maximal hjärnutveckling.

Enligt Sy är även motion viktigt för barns hjärnutveckling. Hon påpekade att många föräldrar inte är medvetna om att barnets hjärna utvecklas snabbt vid två till tre års ålder och att språkutveckling och kognitiv funktion börjar redan i tidig ålder.

Sy rådde också föräldrar att begränsa skärmtiden för småbarn eftersom det också påverkar deras hjärnutveckling. Problemet, enligt neurologiexperten, är att områdena i hjärnan som behöver utvecklas inte används “eftersom bilderna på skärmen ändras så snabbt.”

För att främja bättre hjärnutveckling rekommenderade Sy att mammor börjar förbereda sig redan före graviditeten genom att undvika gifter. Hon poängterade att hjärnutveckling börjar redan under första veckan av graviditeten och att problem som infektioner kan ge upphov till utvecklingsstörningar och intellektuell funktionsnedsättning.

En tidig screening och intervention kan enligt Sy hjälpa till att hantera intellektuell funktionsnedsättning. Hon nämnde också att program som erbjuder jerntillskott och jod kan minska risken för sådana funktionsnedsättningar.

En vanlig fråga och svar-sektion baserad på huvudämnen och information som presenteras i artikeln:

Fråga: Hur påverkar att konsumera för mycket sötsaker barns förmåga att lära och deras intelligens?
Svar: En överdriven och långvarig konsumtion av socker påverkar barns inlärningsförmåga och minne negativt, enligt neurologiexperten Dr Michelle Sy.

Fråga: Vilken roll spelar kost i hjärnutvecklingen hos barn?
Svar: Barn med en högkvalitativ kost har bättre hjärnutveckling än de som konsumerar mycket socker och har ohälsosam kost.

Fråga: Varför är amning och näringsrik mat viktig för hjärnutvecklingen hos barn?
Svar: Amning och näringsrik mat är viktigt för att barn ska få maximal hjärnutveckling eftersom nästan 90 procent av hjärnutvecklingen sker det första levnadsåret.

Fråga: Varför är motion viktig för barns hjärnutveckling?
Svar: Motion är viktig för barns hjärnutveckling eftersom hjärnan utvecklas snabbt mellan två och tre års ålder, och både språkutveckling och kognitiv funktion börjar redan i tidig ålder.

Fråga: Varför bör småbarn ha begränsad skärmtid?
Svar: Skärmtidens påverkan på småbarns hjärnutveckling är negativ, enligt neurologiexperten. Områdena i hjärnan som behöver utvecklas använder inte “eftersom bilderna på skärmen ändras så snabbt.”

Fråga: Hur kan gravida kvinnor främja bättre hjärnutveckling hos sina barn?
Svar: Gravida kvinnor kan förbereda sig genom att undvika gifter före graviditeten. Hjärnutvecklingen börjar redan under första veckan av graviditeten, och vissa problem som infektioner kan ge upphov till utvecklingsstörningar och intellektuell funktionsnedsättning.

Fråga: Vilka åtgärder kan hjälpa till att hantera intellektuell funktionsnedsättning?
Svar: Enligt Dr Michelle Sy kan tidig screening och intervention vara till hjälp för att hantera intellektuell funktionsnedsättning. Jerntillskott och jod kan också minska risken för sådana funktionsnedsättningar.

Definitioner för nyckelord och fackuttryck som används i artikeln:

– Hjärnutveckling: Processen där hjärnan växer och utvecklas hos barn.
– Inlärningsförmåga: Förmågan att lära och förstå nya saker.
– Minne: Förmågan att behålla och återkalla information.
– Amning: Att mata spädbarn med bröstmjölk direkt från moderns bröst.
– Näringsrik mat: Mat som innehåller höga halter av näringsämnen som behövs för optimal hälsa och tillväxt.
– Språkutveckling: Processen där barn lär sig att kommunicera och förstå språk.
– Kognitiv funktion: Mentala processer som är involverade i lärande, förståelse och tänkande.

Föreslagna relaterade länkar till huvuddomänen (inte undersidor):

Barnhjarnan.se: Webbplatsen Barnhjärnan.se erbjuder information om barns hjärnutveckling och relaterade ämnen.
1177.se – Barn: 1177 Vårdguiden har en barnsektion med information om barns hälsa och utveckling.