Skapandet av arbetsmöjligheter för frigivna fångar är nyckeln till framgång

Under sina fem och ett halvt år som grundare av Laughing Bear Bakery var Kalen McAllister den enda kvinnliga buddhistiska prästen och fångprästen i delstaten Missouri. Hon minns att hon observerade en tydlig oro bland fångarna: När de förberedde sig för frigivning oroade de sig för att de inte skulle hitta jobb och att de skulle hamna bakom galler igen.

McAllister säger: “Varje år släpps tusentals män och kvinnor från delstatliga och federala fängelser tillbaka till sina samhällen utan jobb, bil, hem och utan inkomst för att ersätta alla grundläggande livsnödvändigheter. Ändå kräver samhället av dem att de ska klara sig själva.”

Att ge frigivna fångar möjligheter till anställning är avgörande för deras framgång och återanpassning till samhället. Arbete inte bara ger dem en inkomstkälla, utan det ger också en känsla av syfte och värdighet. När en person har ett stabilt jobb är det mindre troligt att de återfaller i brott och hamnar åter i fängelse.

Företag och samhället som helhet bör spela en aktiv roll i att skapa arbetsmöjligheter för frigivna fångar. Genom att erbjuda rehabiliteringsprogram, yrkesutbildning och möjligheter till anställning kan vi hjälpa dem att återintegreras i samhället på ett meningsfullt sätt.

Det är viktigt att förändra stigmatiseringen kring före detta fångar och erkänna deras potential att bidra till samhället. Genom att ge dem en andra chans och tro på deras förmåga kan vi bryta den onda cirkeln av återfall i kriminalitet.

Vi måste också se bortom brottsregistret och bedöma individer utifrån deras förmågor och arbetsförmåga. Många frigivna fångar har förbättrat sig, utbildat sig och är redo att göra en positiv förändring i sina liv.

Genom att skapa fler arbetsmöjligheter för frigivna fångar kan vi inte bara hjälpa dem att återanpassas till samhället utan också minska återfallsfrekvensen, spara offentliga utgifter och bygga en mer rättvis och inkluderande värld för alla.

Vanliga frågor (FAQ):

1. Varför är det viktigt att ge frigivna fångar arbetsmöjligheter?
Att ge frigivna fångar möjligheter till anställning är avgörande för deras framgång och återanpassning till samhället. Arbete ger dem inte bara en inkomstkälla, utan också en känsla av syfte och värdighet. Det minskar även risken för återfall i brott och att hamna åter i fängelse.

2. Vilken roll bör företag och samhället spela i att skapa arbetsmöjligheter för frigivna fångar?
Företag och samhället som helhet bör spela en aktiv roll genom att erbjuda rehabiliteringsprogram, yrkesutbildning och anställningsmöjligheter för frigivna fångar. Detta hjälper dem att återintegreras i samhället på ett meningsfullt sätt.

3. Varför är det viktigt att förändra stigmatiseringen kring före detta fångar?
Det är viktigt att förändra stigmatiseringen kring före detta fångar eftersom det är viktigt att erkänna deras potential att bidra till samhället. Genom att ge dem en andra chans och tro på deras förmåga kan vi bryta den onda cirkeln av återfall i kriminalitet.

4. Hur bör vi bedöma frigivna fångar vid anställning?
Vi bör se bortom deras brottsregister och bedöma individer utifrån deras förmågor och arbetsförmåga. Många frigivna fångar har förbättrat sig, utbildat sig och är redo att göra en positiv förändring i sina liv.

5. Vilka fördelar kan skapas genom fler arbetsmöjligheter för frigivna fångar?
Genom att skapa fler arbetsmöjligheter för frigivna fångar kan vi hjälpa dem att återanpassas till samhället och samtidigt minska återfallsfrekvensen. Detta leder också till besparingar av offentliga utgifter och bidrar till att bygga en mer rättvis och inkluderande värld för alla.

Definitions:

– Frigivna fångar: Personer som har blivit frigivna från fängelse efter att ha avtjänat sitt straff.

Related links:
Kriminalvården (Kriminalvårdens officiella webbplats)
Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingens officiella webbplats)