Förstärkning av det traditionella sötsug hos indiska konsumenter

En nyligen genomförd undersökning av företaget Scandalous Foods, som verkar inom B2B-sektorn, avslöjar att hela 82% av indiska konsumenter föredrar att avnjuta traditionella sötsaker som rasmalai och shahi tukda efter sina måltider. Detta står i stark kontrast till andra sötsaksalternativ såsom choklad (25%), glass (10%) och västerländska bakverk som tårtor (20%).

“Vår senaste undersökning understryker tydligt en stark preferens för traditionella indiska sötsaker, vilket anknyter på djupet till vårt kulturarv och vår gastronomiska tradition. Indier uppskattar nyheter, men värdesätter också det bekanta. Därför prioriterar vi traditionella sötsaker som mithai sundaes, shahi tukda, jalebi och rabri”, säger Sanket S, medgrundare av Scandalous Foods.

Undersökningen avslöjar också att det finns en trend mot hälsosammare dessertval bland indiska konsumenter. Det finns en växande efterfrågan på sötsaker med mindre socker, som använder hälsosammare ingredienser och som även erbjuder alternativ för specifika kostpreferenser, inklusive veganska alternativ.

Scandalous Foods grundades i augusti 2022 och erbjuder sötsaker med sex månaders hållbarhet i praktiska enskildserveringsstorlekar. Företaget verkar för närvarande som en B2B-verksamhet men har ambitionen att expandera till både B2C- och B2B2C-marknader.

Denna undersökning bekräftar att trots det breda utbudet av desserter på marknaden, så är det de traditionella indiska sötsakerna som fortsätter att dominera bland indiska konsumenter. Dessutom visar undersökningen att hälsomedvetenheten bland indiska konsumenter ökar, vilket öppnar möjligheter för sötsaksföretag att erbjuda alternativ som är hälsosammare och passar olika kostpreferenser.

Vanliga frågor baserat på de huvudsakliga ämnena och informationen som presenteras i artikeln:

1. Vilka är de mest populära sötsakerna bland indiska konsumenter enligt undersökningen?
Enligt undersökningen föredrar 82% av indiska konsumenter att äta traditionella indiska sötsaker som rasmalai och shahi tukda efter sina måltider.

2. Hur skiljer sig preferenserna för traditionella indiska sötsaker från alternativa alternativ?
Sötsaker som choklad (25%), glass (10%) och västerländska bakverk som tårtor (20%) är mindre populära jämfört med traditionella indiska sötsaker bland indiska konsumenter enligt undersökningen.

3. Vilken betydelse har traditionella indiska sötsaker för indisk kultur och gastronomisk tradition?
Undersökningen lyfter fram att traditionella indiska sötsaker har en stark koppling till indisk kultur och gastronomisk tradition. Indier uppskattar nyheter, men värdesätter också det bekanta, därför prioriterar de traditionella sötsakerna.

4. Vilka hälsosammare dessertalternativ efterfrågas av indiska konsumenter?
Enligt undersökningen finns det en trend mot hälsosammare dessertval bland indiska konsumenter. De söker efter sötsaker med mindre socker, som använder hälsosammare ingredienser och som erbjuder alternativ för olika kostpreferenser, inklusive veganska alternativ.

5. Vad är Scandalous Foods och vad erbjuder de?
Scandalous Foods är ett företag grundat i augusti 2022 som erbjuder sötsaker med sex månaders hållbarhet i praktiska enskildserveringsstorlekar. För närvarande verkar företaget inom B2B-sektorn, men de har ambitionen att expandera till både B2C- och B2B2C-marknader.

Definitioner för några nyckelord eller jargong som används i artikeln:

– Rasmalai: En traditionell indisk sötsak gjord av mjölkklumpar kokta i sötad mjölk.
– Shahi tukda: En sötsak gjord av rostat bröd toppat med keso, sötad mjölk, nötter och saffran.
– Mithai sundaes: En variant av glassdesserter som använder traditionella indiska sötsaker som topping.
– Jalebi: En populär indisk sötsak gjord av friterat deg som doppas i sockerlag.
– Rabri: En indisk mjölkdessert som kokas ner och kryddas med kardemumma och rosenblad.

Föreslagna relaterade länkar till huvuddomänen (inte delsidor):
Scandalous Foods

Källa: Artikel