Americans Celebrate National Candy Month with Sweet Delights

In June, Americans will come together to celebrate National Candy Month, a time dedicated to indulging in the sweet treats that bring joy and enhance special moments. While it may seem like a fun and lighthearted observance, National Candy Month holds significant importance for the confectionery industry, which generates a remarkable $48 billion in revenue.

The National Confectioners Association recognizes National Candy Month as a pivotal point in the treating calendar. It serves as both a celebration of the talented individuals who create America’s favorite candies and a reminder that chocolate and candy play a vital role in making the summer season even sweeter. As the days grow longer and the temperatures rise, people naturally gravitate towards these delectable delicacies to enhance their favorite summertime activities and commemorate cherished traditions.

Statistics show that Americans have a balanced approach to indulging in chocolate and candy. On average, people in the United States enjoy these treats 2-3 times a week, consuming just 40 calories and approximately one teaspoon of added sugar per day. This moderation allows individuals to savor the flavors without compromising their overall well-being.

During National Candy Month, consumers have their preferences when it comes to treats. Gummy candy, chocolate, taffy, lollipops, and hard candy emerge as the top favorites for the summer season. Whether embarking on a road trip, visiting family, or spending the day at the beach, it is common for people to bring along their favorite chocolate and candy to enjoy and share. Additionally, camping enthusiasts find delight in ending their day around the campfire with classic s’mores, often made using milk or dark chocolate.

Ice cream enthusiasts also join in on the fun, enhancing their frozen treats with various chocolate pieces, chocolate sauce, peanut butter candy, and gummy candy toppings.

To learn more about National Candy Month and garner inspiration on how to celebrate, visit NationalCandyMonth.com. The website offers an array of fun facts, treating tips, and creative ideas perfect for making the most of this candy-filled occasion. Join the celebration on social media by using #NationalCandyMonth and follow the National Confectioners Association on Facebook, X, and Instagram.

As the leading trade organization for the confectionery industry, the National Confectioners Association actively advocates for an environment that allows candy makers to thrive. The industry employs thousands of workers across all 50 states and supports additional jobs in related fields. By increasing transparency, providing portion guidance options, and educating consumers, the U.S. confectionery industry strives to showcase the role of confectionery in promoting a happy and balanced lifestyle.

Media Contact – Carly Schildhaus, [email protected]

I juni kommer amerikanerna att samlas för att fira National Candy Month, en tid dedikerad till att njuta av de söta godsakerna som ger glädje och förhöjer speciella stunder. Trots att det kan verka som en rolig och lättsam händelse har National Candy Month en betydande vikt för konfektyrindustrin, som genererar en anmärkningsvärd intäkt på $48 miljarder.

National Confectioners Association erkänner National Candy Month som en avgörande punkt i behandlingskalendern. Den fungerar både som en hyllning till de talangfulla personerna som skapar Amerikas favoritgodis och som en påminnelse om att choklad och godis spelar en viktig roll för att göra sommarsäsongen ännu sötare. När dagarna blir längre och temperaturen stiger dras människor naturligtvis till dessa ljuvliga delikatesser för att förhöja sina favoritsommartaktiviteter och fira älskade traditioner.

Statistik visar att amerikanerna har en balanserad inställning till att njuta av choklad och godis. I genomsnitt njuter människor i USA av dessa godsaker 2-3 gånger per vecka och konsumerar bara 40 kalorier och cirka en tesked tillsatt socker per dag. Denna måttlighet gör att individer kan smaka på smakerna utan att äventyra sitt övergripande välbefinnande.

Under National Candy Month har konsumenter sina preferenser när det gäller godsaker. Gummy-godis, choklad, segt godis, klubbor och hårt godis framträder som de mest populära för sommarsäsongen. Oavsett om man ger sig ut på en bilresa, besöker familj eller tillbringar dagen på stranden är det vanligt att människor tar med sig sin favoritchoklad och godis för att njuta och dela med sig av. Dessutom finner campingentusiaster glädje i att avsluta sin dag runt lägerelden med klassiska s’mores, ofta tillverkade med mjölk- eller mörk choklad.

Även glassentusiaster deltar i festligheterna genom att förhöja sina frysta godbitar med olika chokladbitar, chokladsås, jordnötssmörsgodis och gummy-godistoppar.

För att lära dig mer om National Candy Month och få inspiration om hur du kan fira, besök NationalCandyMonth.com. Webbplatsen erbjuder en mängd roliga fakta, behandlingstips och kreativa idéer som passar perfekt för att ta till vara på denna godisfyllda händelse. Delta i firandet på sociala medier genom att använda #NationalCandyMonth och följ National Confectioners Association på Facebook, X och Instagram.

Som ledande branschorganisation för konfektyrbranschen driver National Confectioners Association aktivt för en miljö som gör att godistillverkare kan frodas. Branschen sysselsätter tusentals arbetare i alla 50 delstater och stöder ytterligare arbetstillfällen inom relaterade områden. Genom att öka transparensen, erbjuda portionsvägledning och utbilda konsumenter strävar den amerikanska konfektyrindustrin efter att visa hur konfektyr främjar en lycklig och balanserad livsstil.

Media Kontakt – Carly Schildhaus, [email protected]

Definitions:
– Confectionery industry: Konfektyrindustrin
– Revenue: Intäkt
– Treat: Behandling/godis
– Indulging: Njuta
– Delicacies: Delikatesser
– Well-being: Välmående
– Preferences: Preferenser
– Road trip: Bilresa
– Taffy: Segt godis
– Lollipops: Klubbor
– Hard candy: Hårt godis
– Road trip: Bilresa
– Campfire: Lägereld
– S’mores: En amerikansk godisrätt
– Enthusiasts: Entusiaster
– Frozen treats: Frysta godisar
– Toppings: Toppings
– Transparency: Genomskinlighet
– Portion guidance: Portionsvägledning
– Balanced lifestyle: Balanserad livsstil

Suggested related links:
– <a href="https://nationalconfectioners.org/"National Confectioners Association
– <a href="https://www.facebook.com/NationalConfectionersAssociation/"National Confectioners Association on Facebook
– <a href="https://www.instagram.com/candyusa/?hl=en"National Confectioners Association on Instagram